สินค้า

  • Home
  • Product
  • ตู้ใส่กล่องอะไหล่

ตู้ใส่กล่องอะไหล่

Code
BC 37,BC 38
ผู้เข้าชม
( 1062 reviews )
ตู้ใส่กล่องอะไหล่แบบไม่มีประตู
ประเภทสินค้า
ตู้ใส่กล่องอะไหล่
BC 37  0706 Size 1125 x 365 x 1205 B 37 ( H7 x V6 ) = 42
BC 37  0708 Size 1125 x 365 x 1530 B 37 ( H7 x V8 ) = 56
BC 38  0506 Size 1125 x 365 x 1205 B 38 ( H5 x V6 ) = 30
BC 38  0508 Size 1125 x 365 x 1530 B 38 ( H5 x V8 ) = 40